No module Published on Offcanvas position

Reglement

Tornooireglement

1. De Fide-Regels voor het Schaakspel zijn van toepassing behalve wanneer ze in tegenspraak zijn met deze schaakreglementen.
De Fide-reglementen zijn in te kijken in de tornooizaal of te downloaden via de website van de schaakclub. Voor deze die niet beschikken over internet kunnen een geprinte versie bekomen als ze dat willen.
2. Het tempo bedraagt 1u30 + 30 sec bonus per zet.
3. Het is verplicht van te noteren tot einde partij.
4. Een speler die een onreglementaire zet heeft uitgevoerd, moet deze terugnemen en in zijn eigen tijd een reglementaire zet spelen.
a) Onreglementaire zetten die door de beide spelers onopgemerkt bleven, kunnen achteraf niet hersteld worden: noch kunnen zij de basis van een winsteis worden, alhoewel een aangeraakt stuk moet worden gespeeld. Bestaat er geen reglementaire zet met dat stuk, dan mag om het even welke reglementaire zet met een ander stuk worden uitgevoerd.
b) Een zet is voltooid wanneer de speler zijn klok tot stilstand brengt (en de klok van de tegenstander op gang brengt).
5. Eisen in verband met de incorrecte opstelling van de stukken, de oriëntatie van het bord en de instelling van de klok zullen niet worden aanvaard nadat elke speler 3 zetten heeft voltooid. Nochtans, indien achteraf wordt vastgesteld dat de koning en de dame incorrect geplaatst werden dan mag de speler “lang” rokeren op de koningsvleugel en “kort” op de damevleugel.
6. De wedstrijdleider bepaalt bij de aanvang van het tornooi aan welke kant van de borden de klokken dienen geplaatst te worden. De zwartspeler kiest zijn plaats aan het bord.
7. Geen enkele speler mag de klok aanraken tenzij om ze goed te plaatsen of om de knop in te drukken.
8. Indien een speler één of meerdere stukken op het bord omverstoot, moet hij ze terugplaatsen binnen zijn eigen tijd. Indien noodzakelijk brengt de tegenstander de klok van de speler op gang zonder zelf een zet te doen, teneinde ervoor te zorgen dat deze speler zijn eigen tijd gebruikt terwijl hij de stukken terugplaatst.
9. Stuk aanraken is er mee spelen; indien er een reglementaire zet mee kan uitgevoerd worden.
10. Als een speler een pion promoveert en deze op het bord laat staan dan mag elk van de spelers de klokken stilzetten terwijl het vervangende stuk wordt gezocht.
11. Bij meningsverschil mag elk van de spelers de klok tot stilstand brengen en de wedstrijdleider roepen.
12. De partij is gewonnen door de speler:
a) die de koning van de tegenstander heeft mat gezet;
b) wiens tegenstander verklaart dat hij opgeeft
c) wiens tegenstander’s vlag eerst valt vóór de partij op een andere manier is geëindigd vooropgesteld dat hij erop wijst, de klokken stilzet en dat zijn eigen vlag nog niet is gevallen en hij voldoende matmateriaal heeft.
Matmateriaal vereist dat een stelling mogelijk is waarin mat kan worden geforceerd.
13. De partij is remise:
a) indien één van beide koningen pat staat
b) wanneer beide spelers tijdens de partij zulks overeenkomen
c) wanneer de vlag van een speler valt nadat de vlag van de tegenstander reeds gevallen is en winst niet werd opgeëist volgens artikel 12 c (1)
d) door eeuwig schaak, herhaling van de stelling en “dode” stellingen.
Om remise op te eisen bij herhaling van de zetten, moet driemaal dezelfde stelling MET DEZELFDE SPELER AAN ZET te bewijzen zijn.
e) Wanneer de vlag van een speler gevallen is maar zijn tegenstander onvoldoende mat-
materiaal heeft zoals gedefinieerd in artikel 12c
14. Men mag het notatieblad van de tegenstrever raadplegen doch in je eigen tijd.

ALGEMEENHEDEN.

16. De wedstrijdleider zal op geen enkele manier in het spel tussenbeide komen tenzij hem om een beslissing wordt gevraagd. In het bijzonder zal hij de aandacht niet vestigen op de val van vlaggen of op onreglementaire zetten.
17. De wedstrijdleider zal de klok niet opnemen tenzij in geval van een dispuut wanneer beide spelers hem erom vragen, of, op zijn initiatief, om een defecte klok te vervangen.
18. Toeschouwers en spelers van andere partijen mogen geen commentaar geven over of zich op een andere wijze in een partij mengen. Als een toeschouwer op enigerlei wijze in een partij tussenbeide komt, zoals door te wijzen op de val van een vlag of op een onreglementaire zet, kan de wedstrijdleider de partij ongeldig verklaren en een nieuwe partij in de plaats daarvan laten spelen.
19. De beslissingen van de wedstrijdleider zijn definitief en er is geen beroep mogelijk.
20. De partijen tellen voor de eloverwerking.

BIJVOEGSEL.

* Bij gelijke stand in het eindklassement worden volgende scheidingssystemen gebruikt
1. Onderling resultaat
2. Aantal overwinningen
3. Sonneborn-Berger
4. Koya
5. Aantal partijen gespeeld met zwart
* In het gebouw is er een volledig rookverbod.
* De GSM moet uit of stil worden gezet, zodat er geen storende oproepen kunnen gebeuren tijdens de partij. Bij overtreding van deze, is de partij verloren voor wie zijn GSM afgaat, tenzij de tegenstrever wenst verder te spelen.

PRAKTISCHE AFSPRAKEN

1. Indien men niet kan aanwezig zijn MOET de tegenstrever TIJDIG worden verwittigd én de tornooileider. Met tijdig bedoelen we minstens 4 uur ervoor of zelfs vroeger. Je spreekt tevens samen een datum af wanneer jullie uw partij zullen spelen.
Het is niet aan de tornooileider om deze afspraken te regelen. De partij moet echter gespeeld zijn vóór het einde van het tornooi. Het is toegelaten om op een andere locatie de partij te spelen na onderlinge overeenkomst en na dit mede te delen aan de tornooileider.
Indien een partij niet is gespeeld tegen de vooropgestelde tijd, dan wordt dit forfait voor deze die de partij had uitgesteld.
De tornooileiding vraagt evenwel om uitstellingen zoveel mogelijk te beperken.
2. Drank tijdens de partijen.
Je neemt zelf de gewenste drank en noteert uw verbruik eigenhandig op een formulier dat in de tornooizaal zal liggen. Bij vertrek betaal je dan uw verbruik aan Oswald. Probeer van zoveel mogelijk gepast of toch het bedrag te benaderen dat je schuldig bent te betalen.
3. Analyses van de partijen kunnen (indien vrij) in andere zaal plaatsvinden, zodat de rust bewaard blijft in de tornooizaal.

 

 

 

de denksport kampioenKatelijnenhoflogo cleanmoodLRwreckit vector

 
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.